Instalacja


Zastosowanie bezpiecznej nawierzchni öcocolor jest łatwe i nieskomplikowane. Tylko poziom wypełnienia nawierzchni różni się w zależności od pożądanego zastosowania.

Pierwszą czynnością jest wykopanie do odpowiedniej głębokości powierzchni, na której będzie rozłożona nawierzchnia öcocolor. W zależności od przepuszczalności wody w podłożu, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ziemią i stojącą wodą, jako drenaż zastosować warstwę kamienia łupanego o grubości od 10 do 15cm. Zalecany naturalny kamień łupany o wymiarach 8/32 mm lub 16/32 mm. Nie stosować piasku ani żwiru. Ważne jest, aby warstwę drenażu równo rozłożyć. Na tak przygotowany drenaż wrzucić bezpośrednio bezpieczną nawierzchnię öcocolor i rozgrabić.